مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش شبکه های انتقال و توزیع /دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی - دولتی تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پژوهش حرفه ای در مورد ربات تعقیب خط
 • 1394
  مقاله درمورد روشنایی فنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تحقیقات علمی و پژوهشی
 • ترجمه متون انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدار های فرمان الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی PCB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مدار های الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روباتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دانش کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC Siemens
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC OMRON
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه ی انگلیسی به فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD Electrical
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدار های فرمان الکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی PCB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مدار های الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روباتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دانش کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC Siemens
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC OMRON
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه ی انگلیسی به فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com