مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی لیسانس حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور / معدل 17.36

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت امید تابان آسیا
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  داروگستر نخبگان
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • آبان ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۳
  کارخانه ارد رضا قوچان
  مالی و حسابداری/ حسابدار وحسابرس داخلی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۳
  نمایندگی سایپا ایروانی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اشنایی با نرم افزارهای مالی جامعه نگار-acc- همراه سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با نرم افزارهای مالی جامعه نگار-acc- همراه سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com