مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1381
  دیپلم رايانه
  گرایش نرم افزار

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۵
  شركت دا روئي بهستان پخش و شركت داروئي راسن درمان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

  توضیحات: در طول سابقه در شركت همواره رتبه اول و دوم فروش بين شعبات شركت راسن درمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • رايانه كار درجه يك و دو و مدرك word وexcel
  80% Complete
  عنوان مدرک: فني حرفه اي
https://.com