مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 12.4

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com