مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه جهاد دانشگاهی همدان / معدل 16.6

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دانشکده جباریان
  مهندسی برق/ مدرس

افتخارات

 • 1394
  رتبه 11 دور اول مسابقات فن اورد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های مرطبت با الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com