مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه غیر انتفاعی -دولتی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  قرارگاه خاتم انبیاء (موسسه حرا)
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول شیفت اجرایی
 • تیر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  مسکن و شهرسازی
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر مقیم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتبس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیف
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com