مختصری از من

جنبه آموزشی و تخصصی بودن شغل در حال حاضر بیشتر برایم اهمیت دارد. روحیه سازگار و منعطفی در محیط کاری دارم. ممکن است تجربه فروشندگی من در محصولات تکنولوژیک و شیمیایی در زمینه های فروش و خرید واحدهای صنعتی بسیار مفید واقع بشود.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و مرتبط با رشته تحصیلی-شغلی ، شرکت در همایش ها و کنفرانس های شغلی ، گذراندن دوره های دانش افزایی و کارآموزی در حوزه های تخصصی مهندسی مکانیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با نرم افزار های Catia و Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه پایانی دوره کارشناسی در رابطه با طراحی مخازن تحت فشار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Catia
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با نرم افزار های Catia و Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه پایانی دوره کارشناسی در رابطه با طراحی مخازن تحت فشار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com