مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی قند کرج
 • 1381 تا هم اکنون
  دیپلم علوم انسانی
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  داروکستر جندی شاپور
  بازاریابی و فروش/ مدیر شعب و نمایندگیها

  توضیحات: مدیر فروش تهران و شهرستانهای ایران

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  پخش طب نوین
  بازاریابی و فروش/ وزیتور

  توضیحات: وزیتور و مشاور تاریخ نزدیک در منطقه کرج شهریار و قزوین

 • اسفند ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱
  باریج اسانس
  بازاریابی و فروش/ وزیتورو مدرب

  توضیحات: ویزیتور منطقه قزوین و تاکستان

 • دی ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳
  پخش ممتاز
  بازاریابی و فروش/ وزیتور

  توضیحات: ویزیتور منطقه شهریار و کرج ومشاور به مدیر مرکز در مورد تاریخ نزدیک

 • مرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱
  امید ایرانیان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست منطقه

  توضیحات: سرپرست منطقه جنوب و اسلام شهر

 • آذر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  داروگستر نخبگان
  بازاریابی و فروش/ وزیتور

  توضیحات: به عنوان وزیتور کرج

 • دی ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  پخش به پخش داروی بهشهر
  بازاریابی و فروش/ وزیتور

  توضیحات: سمت به عنوان وزیتور در مناطق اسلام شهر پرند سلطان اباد نسیم شهر سه را آدران رباط کریم و پرند و کل منطقه شهریار

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸
  پخش البرز
  بازاریابی و فروش/ ویتور و حسابداری

  توضیحات: به مدت سه ماه در واحدهای انبار و حسابداری و فروش آموزش دیده ام و در واحد فروش مشغول به کار شدم و بعد به درخواست مدیریت برای ثبت سفارش و حسابداری و بایگانی مشغول به کار شدم

افتخارات

 • 1393
  به عنوان تاریخ نزدیک فروش شناخته شدم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • آموزش وزیتور راه انداختن شعبه و قرداد با نمایندگی ها پخش در استانهای فاقد شعبه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com