مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرائی /دانشگاه آزاد اسلامی بناب
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی تبریز / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ثبت اختراع سیستم نماشور تمام اتوماتیک
 • 1392
  ثبت اختراع سیتم گرمایش خودرو بدون نیاز به سوخت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com