مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه بوعلی همدان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کلینیک الوند
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستاری
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کیلینیک‌الوند
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسول بخش سي تي اسكن و ام ار اي
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمارستان بعثت
  پزشکی درمانی/پرستاری// گذراندن طرح

  توضیحات: حدود ۲ سال در بیمارستان و ۱۰ سال سابقه کار پرستاری در بیمارستان و کلینیک خصوصی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com