مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com