مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي پزشكي
  /دانشگاه موسسه آموزش عالي انتقال خون
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی علوم آزمايشگاهي
  /دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم علوم آزمايشگاهي
  /دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی نگین ونک
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
 • مهر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  بیمارستان امام خمینی
  پزشکی درمانی/پرستاری// تکنسین آزمایشگاه تشخیص طبی

پروژه ها

 • 1394
  پایان نامه کارشناسی ارشد
  مجری طرح

  توضیحات: بررسی ژنوتیپ ویروس HTLV-1 در اهداکنندگان خون ، بیماران HIV مثبت و بیماران تالاسمیک

افتخارات

 • 1395
  ارائه پوستر در کنگره بین المللی انتقال خون دبی
 • 1391
  نفر دوم مقطع کارشناسی و دریافت سهمیه استعداد درخشان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • میکروبیولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماتولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوشیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هورمون شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج DNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gene runner
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروبیولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماتولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوشیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هورمون شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج DNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com