مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت استراتژيك
  گرایش مديريت /دانشگاه موسسه ي نيكان اروميه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  دادگستري
  مالی و حسابداری/ رئيس اداري و مالي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس.موسسه ي نيكان

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com