مختصری از من

به عنوان شخصی که همواره به رشد شخصی ام در زندگی و کار بسیار اهمیت میدهم و به عنوان کسی که در انجام کارهای تیمی توانمد هستم میتوانم به عنوان شخصی پویا موثر و خلاق در هر مجموعه ای که پیشرفت و تحول در سند چشم اندازش به چشم میخورد فعالیت نمایم.
اینجانب معتقدم با مسئولیت پذیری و صبر و حوصله میتوان باعث رونق در هر کسب کاری شد چنان که فعالیتهای شغلی اینجانب در مدتی که کارمند بوده ام گواه این مدعاست...

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  خانه ای بی
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی و امور اداری
 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  مجموعه آئین زندگی نیکان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کاراموز

  توضیحات: در مجموعه نیکان فعالیتها عمدتا به شکل تیمی بود که در آن مرکز مسئولیتهای مختلفی واگذار میشد و به شکل تیم ورک صورت میگرفت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش دوره مهارت های زندگی آموزش داستان نویسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق به فعالیتهای انسان دوستانه
 • علاقه مند به کارهای تیمی
 • علاقه مند به نویسندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • دوره ای سی دی ال
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com