مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
  /دانشگاه زنجان
 • 1383 تا 1385
  کارشناسی مهندسی محیط زیست
  /دانشگاه بیرجند
 • 1380 تا 1382
  فوق دیپلم تکنولوژی محیط زیست
  /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 17.25

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱
  سازمان حفاظت محیط زیست-اداره کل محیط زیست استان تهران
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
https://.com