مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش مدیریت دانش /دانشگاه پیام نور
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت هواپیمائی ماهان
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مسئول واحد مدیریت سوخت
 • شهریور ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ راهبر امور امنیت اطلاعات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1381
  آموزش کامپیوتر
 • 1380
  آموزش کامپیوتر - مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • 1374
  آموزش کامپیوتر - شرکته بهینه نگر - اصفهان
 • 1372
  آموزش کامپیوتر - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران-بوشهر

افتخارات

 • 1370
  - تالیف کتاب آشنایی با کامپیوتر ، سیستم عامل DOS و بیسیک مقدماتی - انتشارات امیر کبیر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خلبانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flight Simulator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Infrastracture I
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 8.1 configuration
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خلبانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com