مختصری از من

به کارهای چالشی و نیاز به تمرکز بالا علاقه ی زیادی دارم.
توانایی بالایی در مدیریت زمان و استفاده بهینه از زمان دارم
توانایی اصلی من در مذاکره و تدوین سناریو برای این کار می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 18
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 14
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم برق صنعتی
  گرایش - /دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی تهران / معدل 17
 • 1383 تا 1385
  دیپلم برق صنعتی
  گرایش - / معدل 19

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  هلدینگ نیلپر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس توسعه بازار و استراتژی

  توضیحات: مذاکره با سازمان های دولتی و خصوصی - فروش سازمانی- پیگیری و تدوین استراتژی های سازمانی

 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت تحقیقات بازار آگاه
  بازاریابی و فروش/ سوپروایز پروژه
 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  پژوهشگاه نیرو
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاور کسب و کار
 • خرداد ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۷
  محورسازان ایرانخودرو
  مهندسی برق/ تکنسین فنی

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد استراتژی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP NILRAM (نرم افزار داده پردازی نیلرام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک داخلی نیلرام
 • برنامه ریزی کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش رقابتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP NILRAM (نرم افزار داده پردازی نیلرام)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد استراتژی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP NILRAM (نرم افزار داده پردازی نیلرام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک داخلی نیلرام
 • برنامه ریزی کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش رقابتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com