مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم تجربی

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  Afshar corporation
  مالی و حسابداری/ Sales manager
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  Viuna Cafe
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ Bartender
 • آذر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶
  Senor cafe restaurant
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ Bartender
 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴
  shen Cafe
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ Bartender

پروژه ها

 • 1392
  Set up a branch of Viuna Cafe
  executive supervisor

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Learn the art of cooking

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com