مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نفت_ گرایش حفاری و استخرج
  گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه آزاد واحد امیدیه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت پتروگستران افق PGO
  مهندسی نفتمعدن/ کارشناس LMWD

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناس ایمنی و بهداشت
  20% Complete
  عنوان مدرک: HSE OFFICER

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس ایمنی و بهداشت
  20% Complete
  عنوان مدرک: HSE OFFICER
https://.com