مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  هنکل پاک وش
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست خرید مواد اولیه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com