مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه زنجان واحد خرمدره / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارت ماشین پویا پیشرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  گروه مبلمان پدیده مبل ایران
  مهندسی صنایع/ سرپرست و مدیر اجرایی خط تولید
 • مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  موسسه تحقیقاتی پژوهشی نوین ایران
  مسئول دفتر/ کارشناس پشتیبانی فنی مهندسی
 • بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰
  حداد پرتو صنعت
  مهندسی صنایع/ کنترل کیفیت و زمان سنجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس زبان انگلیسی ، ریاضی و فیزیک کنکور چاپ مقاله دانشگاهی تحت عنوان کنترل کیفیت شاسی و طول یالی پراید. چاپ مقاله تحت عنوان طراحی و ایجاد شرکت عرقیات گیاهی.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آلمان نورد توف نورد آکادمی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان از زبانسرای کرج
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آلمان نورد توف نورد آکادمی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com