مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  الکترو قائم (عج)
  مهندسی برق/ برق کار

  توضیحات: انجام پروژه های رستوران و مغازه منازل و...
  انجام پروژه برق کاری ساختمان رستوران سازمان آب

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  نمایشگاه بین المللی
  برق کار

  توضیحات: ۱۵ دوره نمایشگاه به صورت گردشی برای نور پردازی غرفه های انجا
  سه دوره بهترین نور پرداز انتخاب شدم

 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  الکتریکی ملاصدرا
  برق کار

  توضیحات: طراحی و اجرای امور برقی منازل و شرکتها

 • مرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت رضایی
  کارگر

  توضیحات: فروشنده قطاعات و بسته بندی و کمک نصاب

 • بهمن ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  تولیدی پوشاک برادران برقی
  آزاد

  توضیحات: تولید بسته بندی و فروش پوشاک

پروژه ها

 • 1393
  برق کاری رستوران سازمان آب
  مدیر اجرائی
 • 1393
  کابل کشی برای شرکت گاز در ملاصدرا
  مدیر اجرائی

افتخارات

 • 1394
  کسب مدرک بین المللی برق صنعتی
 • 1391
  مدرک اتشنشان داوطلب
 • 1385
  کسب قهرمانی فوتبال نوجوانان در تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی و فعالیت های بسیج و مذهبی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعته درجه ۲
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق ساختمان

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبه سازی مدار فستو
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعته
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: برق صنعته درجه ۲
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق ساختمان
https://.com