مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش دولتی /دانشگاه تهران / معدل 16
https://.com