مختصری از من

من به عنوان یک معمار که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه معماری و جزئیات اجرائی فعالیت می نمایم،بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد،روحیه بالای تیمی و توان حل مسئله من است. شخصیت خود انگیزش و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار مفید بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد ، علاقه مندی بالای من به حوزه معماری و جزئیات اجرائی آن است.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی تکنولوژی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی خاوران
 • 1379 تا 1382
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشکده شهید منتظری
 • 1376 تا 1379
  دیپلم معماری
  گرایش معماری

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور نقش آوگون
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس معماری(فاز 1،2 و 3 اجرائی)
 • اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  مهندسین مشاور ایرانشهر
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس معماری(فاز 1،2 و 3 اجرائی
 • اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  مهندسین مشاور ستاوند پاژ
  / کارشناس معماری(فاز 2 و 3 اجرائی)
 • مهر ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰
  مهندسین مشاور بهراد سازان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس معماری(فاز 1،2 و 3 اجرائی)
 • مرداد ۱۳۸۱ تا دی ۱۳۸۱
  گروه ساختمانی قاسمیان
  مهندسی عمران معماری/ طراح
 • تیر ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۱
  دفتر فنی و مهندسی 101 (مهندس صدرالدبایی)
  مهندسی عمران معماری/ طراح

پروژه ها

 • 1395
  پارک خطی حاشیه کال فراز-شهرداری منطقه 9 مشهد- فضای سبز خدماتی-3500 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 9
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  ساختمان خسارت بیمه و ابنیه جانبی-خیام شمالی-بیمه ایران دفتر مرکزی تهران-خدماتی و اداری-حدود 5000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم بیمه ایران دفتر مرکزی
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها ،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  مجموعه مسکونی تعاونی قطار شهری مشهد-خیابان نخریسی (صدر)-تعاونی قطار شهری-مسکونی-273 واحدی در 14 بلوک 5 طبقه روی پیلوت-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 و 3 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 طراحی وفاز2 و 3 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم تعاونی قطار شهری
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها ، مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  بوستان بهار - مسیر ارزش و ورزش- حائل بین خیابان خواجه ربیع و رسالت(حاشیه کال )-مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد-حدود 2 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  بوستان بهار-مسیر شادی-حائل بین خیابان خواجه ربیع و خیابان رسالت(حاشیه کال)-مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد-حدود 2 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  بوستان بهار-پهنه غربی-حائل خیابان خواجه ربیع و خیابان رسالت(حاشیه کال)-مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد-حدود 25000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  بوستان بهار-ساختمان زورخانه مسیر ارزش و ورزش-مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد-حدود 4000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی پلانهای معماری ، مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بینسازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  مسیر ورودی غربی بوستان بهار به انظمام المان ورودی-ضلع خیابان خواجه ربیع-مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد-حدود 2000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم مرکز مطالعات و طراحی شهرداری مشهد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  پارک خطی حاشیه بلوار امام علی (ع) مشهد-حدفاصل قائم -امامیه -شهرداری منطقه 10- پارک خطی- حدود 3 کیلومتر- مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری (فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: اصلاحیه طرح اولیه (فاز1 معماری)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1395
  مجتمع تجاری و اقامتی امام رضا مشهد- سپه ساختمان خراسان رضوی-16 طبقه بالای سطح و 5 طبقه زیر سطح-اقامتی و تجاری-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری (فاز 3 اجرائی ) هماهنگ کننده نقشه های اجرائی

  توضیحات: تهیه نقشه های فاز 3 اجرائی
  هماهنگی بین نقشه های اجرائی (معماری ،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)
  تطبیق مغایرت های طرح و ارائه راه حل مناسب جهت رفع مغایرت ها
  نظارت بر اجرای طرح معماری

 • 1394
  پارکینگ مرکز تجاری آفتاب-سیدی مشهد-تجاری و خدماتی-3000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: تاییدیه پارکینگ اجرائی

 • 1393
  پارک خطی حاشیه بلوار نماز فاز اول و دوم-شهرداری منطقه 9-فضای سبز خدماتی-حدود 7 کیلومتر- مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 9
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1393
  طراحی منزل مسکونی جناب شیرخانی-خواف-200 متر مربع پلان و 110 متر مربع نماسازیبه انظمام 80 متر مربع محوطه سازی-شخصی
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها و نمای بیرونی ،مسیر ها و محدوده ها محوطه سازی
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی سازه با معماری

 • 1393
  باز طراحی نمای بیرونی منزل مسکونی - سرخس - حدود 150 متر مربع نما سازی - شخصی
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری نمای بیرونی
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها

 • 1393
  پارک خطی حاشیه بزرگراه امام علی (ع) مشهد-حدفاصل فلاحی - ابرار - پارک خطی-حدود 3 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  پارک پونه-خیابان تهران-شهرداری ثامن مشهد-فضای سبز-حدود 2500 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه ثامن
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  مجموعه ابنیه پارک پونه-خیابان تهران-شهرداری ثامن-خدماتی-500 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه ثامن
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی پلانها،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1392
  پارک دروی شرقی و غربی-انتهای کال دروی (رسالت)-شهرداری منطقه 3 مشهد-فضای سبز-4000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی وفاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  مجموعه ابنیه پارک دروی شرقی و غربی-انتهای کال دروی(رسالت)-شهرداری منطقه 3 مشهد-خدماتی-400 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1392
  طراحی پیاده رو سازی تقاطع خیابان رسالت و کمربندی صد متری-شهرداری منطقه 3 مشهد-پیاده راه-حدود 1 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  طراحی پیاده رو سازی تقاطع خیابان رسالت و مقداد-شهرداری منطقه 3 مشهد-پیاده راه-حدود 1 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش اوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  طراحی پیاده رو سازی تقاطع خیابان حجت و هاشمی نژاد-شهرداری منطقه 3 مشهد-پیاده راه -حدود 1 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  طراحی پیاده رو سازی خیابان نواب صفوی تا پنجراه پائین خیابان-شهرداری منطقه ثامن-پیاده راه-حدود 1 کیلومتر-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه ثامن
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1392
  باز طراحی نما منزل مسکونی جناب صفی نژاد-سرخس -حدود 120 متر مربع نماسازی به انظمام حدود 80 متر مربع محوطه سازی-شخصی
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری نمای خارجی و محوطه سازی
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها

 • 1391
  پارک موضوعی ترافیک-بلوار طبرسی-شهرداری منطقه 3 مشهد-خدماتی و آموزشی-حدود 4 هکتار-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(طراحی فاز2اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1391
  پارک موضوعی دانش غربی-تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه امام علی(ع)-شهرداری منطقه 10 مشهد-آموزشی و خدماتی-حدود 4 هکتار-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 و 3 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 2 و3 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1391
  مجموعه ابنیه پارک دانش شرقی-تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه امام علی (ع)-منطقه 10 شهرداری مشهد-خدماتی و اداری-1500 متر مربع -مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 ، 2 و 3 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1391
  مجموعه ابنیه پارک موضوعی دانش غربی-تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه امام علی(ع)-منطقه 10 شهرداری مشهد-خدماتی و آموزشی-1000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحیو فاز 2 و 3 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 ، 2 و 3 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1391
  مجموعه ابنیه پارک موضوعی ترافیک-بلوار طبرسی-شهرداری منطقه 3-خدماتی و آموزشی-1300 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها،مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1391
  مجتمع تجاری و تفریحی سرزمین پارسه-جاده شاندیز-حدود 100000 متر مربع-مهندسین مشاور ستاوند پاژ
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها ،مسیر ها و محدوده ها اولیه
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها اولیه

 • 1391
  ساختمان الحاقی روزنامه خراسان-خیابان شهید صادقی-دفتر مرکزی روزنامه خراسان-حدود 6000 متر مربع-مهندسین مشاور ایرانشهر
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها ،مسیر ها و محدوده ها اولیه
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها اولیه

 • 1391
  دفتر کار مهندس مهدی نژاد-مهندس مهدی نژاد-20 متر مربع-شخصی
  کارشناس معماری(فاز 1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم جناب مهندس مهدی نژاد
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری پلانها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها

 • 1391
  پارک دانش شرقی مشهد-تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه امام علی(ع)-منطقه 10 شهرداری مشهد-فضای سبز-32000 متر مربع-مهندسین مشاور نقش آوگون
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 ، 2 و 3 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب
  4-طرح جمع آوری آبهای سطحی پروژه

 • 1390
  مجموعه ورزشی شهید کاشانی - (منیران )تهران - ورزشی خدماتی-5000 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم منیران
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1389
  آپارتمان یاس - شخصی - مسکونی - 150 متر مربع نماسازی
  کارشناس طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی نما
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها

 • 1389
  ساختمان آتش نشانی قدس-شهرداری مرکز-خدماتی-800 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری (فاز1 طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 طراحی و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1389
  ساختمان آتش نشانی ثامن-شهرداری مرکز-خدماتی-350 مترمربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1389
  اختمان آتش نشانی تربیت-شهرداری مرکز-خدماتی-450 مترمربع-مهندسین مشاور بهرادسازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1389
  مجتمع فرهنگی و اقامتی دانشگاه آزاد(خیابان پاسداران مشهد)-دانشگاه آزاد اسلامی-فرهنگی و خدماتی-30000 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم دانشگاه آزاد اسلامی
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی معماری
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین سازه ،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

 • 1388
  مجموعه خانه فرهنگ حجاب 102 -شهرداری منطقه 10-فرهنگی -1000 متر مربع- مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری (طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: اصلاحیه طرح اولیه (فاز1 معماری)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1388
  مجموعه خانه فرهنگ ثامن-شهرداری منطقه 10-فرهنگی-1300 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و2 اجرائی)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1388
  مجموعه خانه فرهنگ کوی کارمندان-شهرداری مرکزی-فرهنگی-800 متر مربع-مهندسین مشاور بهرادسازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1388
  مجموعه خانه فرهنگ منطقه 5-شهرداری مرکز-فرهنگی-1300 مترمربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1388
  ساختمان آتش نشانی سید رضی-شهرداری مرکز-خدماتی-400 مترمربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(طراحی و فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری مرکز
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1387
  مجتمع فرهنگی پارک نصرت-شهرداری منطقه 3-فرهنگی-1500 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: اصلاحیه طرح اولیه (فاز1 معماری)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1387
  سالن ورزشی سرپوشیده پارک نصرت-شهرداری منطقه 3-ورزشی-2000 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری (فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: اصلاحیه طرح اولیه (فاز1 معماری)طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 3
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1387
  مجموعه خانه فرهنگ حجاب 60-شهرداری منطقه 10-فرهنگی-1500 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری (فاز 2 اجرائی و طراحی)

  توضیحات: طراحی (فاز 1 و 2 اجرائی )طبق نظرات کارفرمای محترم شهرداری منطقه 10
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به انضمام فضای سبز با طرح معماری مصوب

 • 1386
  مجتمع تجاری بهارستان - اداره زمین شهری گلبهار - بازار -1200 متر مربع-مهندسین مشاور بهراد سازان
  کارشناس معماری(فاز 2 اجرائی)

  توضیحات: اصلاحیه طرح اولیه (فاز1 معماری)طبق نظرات کارفرمای محترم
  طراحی معماری و جزئیات اجرائی شامل :
  1-طراحی مسیر ها و محدوده ها
  2-جزئیات اجرائی و دتایلها
  3-هماهنگی بین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با طرح معماری مصوب

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی جزئیات اجرائی معماری فاز 2 و 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماهنگی بین نقشه های اجرائی فاز 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SkhUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکسا (taksa)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی جزئیات اجرائی معماری فاز 2 و 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماهنگی بین نقشه های اجرائی فاز 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com