مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۵
  کارگاه نوسود.کارگاه دز.کارگاه اومایاسریلانکا
  مکانیک کاترهد

پروژه ها

 • 1388
  کارگاه نوسود.کارگاه دز.کارگاه اومایاسریلانکا
  کاترمن

  توضیحات: 1.مکانیک کاترهد2.تخصص درمنتاژ دستگاه تی بی ام3.تخصص درمنتاژکاترهد4.تخصص درتعویض کل قطعات کاترهدوتعمیرات انها5.داری سابقه کاری8سال دردستگاه تی بی ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکانیک کاترهد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک کاترهد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com