مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی طلبه سطح یک - اتمام پایه8
    /دانشگاه حوزه علمیه قم
https://.com