مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم صنایع
  گرایش ایمنی صنعتی /دانشگاه تنکابن / معدل 15.67
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد واحد نراق / معدل 15.77

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت توف نورد ایران
  مهندسی صنایع/ کارشناس
 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت مپنا ,واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
  مهندسی صنایع/ کارآموزی
 • خرداد ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت مپنا ژنراتور سازی
  مهندسی صنایع/ کارآموزی

ابزار و نرم افزار

 • ممیزی داخلی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره ممیزی داخلی ISO 9001:2008
 • سرممیزی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره سرممیزی ISO 9001:2015

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com