مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه ازاد یادگار امام

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی اسیا بسپار گستر
  مالی و حسابداری/ کارشناس امور حسابداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی
 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو،آسان،زعفران،پاتریس،همکاران سیستم قسمت حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com