مختصری از من

همکاری با شرکتها :
1- شرکت آرایشی و بهداشتی کادوس
2-شرکت بهرخ تابان ارس
3-شرکت هانتین و ورورا
4-شرکت پارس رخ کوروش
5- محصولات سیدوین و زفیرا

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
    گروه آرایه
    مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ پخش آرایشی و بهداشتی
https://.com