مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش IT /دانشگاه باهنر شیراز / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  فناوری اطلاعات و ارتباطات پایمرد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Visual Basic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com