مختصری از من

مژگان زارعی هستم / متولد ۱۳۶۳ (ساکن تهران) / دارای فوق لیسانس مدیریت دولتی و لیسانس مدیریت بازرگانی / آخرین فیلد کاریم هم ۲ سال کارشناس بازرگانی و دیجیتال مارکتینگ فروشگاه آنلاین پوشاک بایکس بودم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت دولتی /دانشگاه پیام نور تهران
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه پیام نور تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  فروشگاه آنلاین پوشاک بایکس
  بازاریابی و فروش/ دیجیتال مارکتینگ
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  فروشگاه آنلاین پوشاک بایکس
  بازاریابی و فروش/ بازرگانی و خرید و فروش
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت تولید و واردات تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی کاسپین و مبناطب
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسئول خرید و فروش و واردات گمرک
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  ایران خودرو
  مسئول دفتر/ کارمند مالی اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمیل مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دیجیتال مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آنالیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دولتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباطات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mailchimp Email Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Emarsys Mail Automation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertisment Campaign Clickyab,Anetwork and Sabavision panel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Taskulu & Trello
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمیل مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دیجیتال مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آنالیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دولتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباطات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com