مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا هم اکنون
  کارشناسی تربيت معلم
  گرایش قران /دانشگاه تهران / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگي اجتماعي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com