مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1387
    کارشناسی مکانیک ساخت و تولید
    گرایش ماشین ابزار /دانشگاه دانشگاه کار رفسنجان زیر نظر دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت صنایع امرسان
    مالی و حسابداری/ کارشناس آرشیو فنی محصولات
https://.com