مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی تولیدمواد و طراحی کارخانه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت فراوری کشت و صنعت کندوج
  صنایع غذایی/ مشاور مدیر عامل
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  صنایع شیر ایران بازارگستر پگاه منطقه 2
  مسئول دفتر/ مدیر شعبه نور بخش مازندران
 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  انتشارات تدبیر هوشمند ht
  مشاور مدیر عامل در امور اقتصادی و مدیر اجرایی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com