مختصری از من

به عنوان شخصی که در زمینه پرستاری و موضوعات مرتبط تا حد مورد انتظار اطلاعاتی در اختیار دارم,بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم درحال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد,روحیه بالای کارتیمی و توان حل مسأله من است.شخصیت خودانگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد,علاقه مندی بالای من در حوزه کاری شما است.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم پزشکی
  گرایش پرستاری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمارستان
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار و سوپروایزری

  توضیحات: _پرستار بخش مردان
  _سوپروایزر آموزشی
  _سوپروایزر کنترل عفونت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  درحال گرفتن تاییده نهایی پروپوزال و شروع به نوشتن مقاله تحقیقاتی
 • 1395
  _بررسی علت مرگ و میر نوزادان شهرستان بروجرد _عضو یک تیم اختراع
 • 1395
  بررسی علت مرگ و میر نوزادان در شهرستان بروجرد
 • 1395
  بررسی علت مرگ و میر نوزادان در شهرستان بروجرد که بنده به همراه یکی از همکاران محترم و یک استاد محترم عضو هیات علمی دانشکده در حال انجام این پرژه می باشیم.

پروژه ها

 • 1395
  بررسی علت مرگ و میر نوزادان در شهرستان بروجرد
  از اعضای اصلی

افتخارات

 • 1394
  _عضو انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  _نماینده گروه پرستاری دانشکده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • پیاده روی
 • فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com