مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور اشتهارد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱
  شهرداری
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مامور سرشماری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس زبان انگلیسی

پروژه ها

 • 1394
  نرم افزار مایا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تمایل زیاد به ورزش کردن و کار در محیط فرهنگی و اجتماعی دارم.
 • علاقه ی زیاد به انجام كارهاي خلاقانه و مبتکرانه دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره آموزش طراحی وب

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مایا
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره آموزش طراحی وب
https://.com