مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد / معدل 16.2

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت آکام پایدار سرو
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست گارگاه

پروژه ها

 • 1393
  شرکت آکام پایدار سرو
  سرپرست کارگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ماکت سازی معماری-نرم افزار دو بعدی و سه بعدی-

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار سه بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار دو بعدی و سه بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سه بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com