مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش بیماری شناسی گیاهی /دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1395 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاه پزشکی /دانشگاه صنعتی اصفهان

پروژه ها

 • 1395
  تحقیق در مورد قارچ Gnomonia با همکاری دکتر بهرام شریف نبی
 • 1395
  استفاده از ویروس ها در تولید مواد دارویی با همکاری دکتر امیر مساح
 • 1394
  تحقیق در مورد سیاهک نیشکر با همکاری دکتر بهرام شریف نبی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com