مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد

پروژه ها

 • 1389
  شرکت کامپیوتری
  مدیر فروش ، مدیر داخلی ، سرپرست فروش

  توضیحات: از سال 89 تا قیل از شروع خرمت در سال 94 در دو شرکت کامپیوتری مشغول بودم که به مدت 6 ماه سرپرست فروش بوده ام و دو سال و نیم مدیر فروش شرکت.انبارداری شرکت و فروشندگی هم در شرکت به مدت 3 سال انجام داده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی سیستم ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی سیستم ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com