مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1390
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد کرمان
https://.com