مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی گرافیگ
  گرایش هنر /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه صنایع غذایی صبح قشلاق
  هنر/طراحی/ گرافیست
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  چاپ آدر آبادگان
  هنر/طراحی/ گرافیست
 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  کارتن طاها
  هنر/طراحی/ گرافیست
 • فروردین ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴
  ارج پلاسنیک
  بازاریابی و فروش/ گرافیست و مسول فروش دفتر تهران

دانش تخصصی

 • طراحی و تدوین و اجرای برندینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و تدوین و اجرای برندینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com