مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1393
  کارشناسی هنر
  گرایش نقاشی /دانشگاه فرهنگ و هنر / معدل 18.75

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۳
  موسسه حقوقی
  منشی
 • شهریور ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  کارگاه نقاشی
  هنر/طراحی/ مربی نقاشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هنرهای تجسمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نقاشی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هنرهای تجسمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نقاشی
https://.com