مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پرند / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت بکر پردازان دنیای مجازی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کاراموز
 • فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت آسایش
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از سازمان فنی حرفه ایی
 • Microsoft SQL Server
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک high از کانون زبان ایران امریکا
دانش تخصصی
 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از سازمان فنی حرفه ایی
 • Microsoft SQL Server
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com