مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سابقه کار مترجمی متون و مقالات انگلیسی دانشجویان و تدریس خصوصی زبان و ریاضی، سابقه فروشندگی مبلمان اداری پاره وقت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی کامل با کامپیوتر و آفیس و رسانه های اجتماعی و برخورداری از سرعت تایپ بالا با سابقه تایپ پایان نامه دانشجویان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سابقه کار مترجمی متون و مقالات انگلیسی دانشجویان و تدریس خصوصی زبان و ریاضی، سابقه فروشندگی مبلمان اداری پاره وقت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com