مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS
  گرایش مخاطرات محیطی /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 17
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش محیط زیست /دانشگاه سراسری بیرجند / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت آسانسوری همیار پویان استاد
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت آسانسوری آسمان فراز ایساتیس
  کارمند اداری
 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  جهاد دانشگاهی شریف واحد زبان
  کارمند اداری
 • آذر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  جامعه اپتومتر ی ایران
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور اداری و بایگانی و اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار OFFICE شامل WORD,EXCEL,POWER POINT, INTERNET, ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور اداری و بایگانی و اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com