مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه آزاد تاکستان قزوین / معدل 14.02

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
    علمی پژوهشی
    مهندسی مکانیک/هوافضا/ مرکز رشد و بنیاد نخبگان
https://.com