مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.18
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16.15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • اسفند ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  حل مدل زنجیره تامین تولید -توزیع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و الگوریتم ژنتیک- کنفرانس تحقیق در عملیات (سمنان)
 • 1391
  توسعه مدل 3 سطحی زنجیره تامین تولید-توزیع با روش شبیه سازی و الگوریتم فراابتکاری
 • 1390
  تصمیم گیری در انتخاب شرکت حمل و نقل لجستیکی با روش تاپسیس فازی-کنفرانس مهندسی صنایع

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آمار و احتمالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت آماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های صف
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با ED
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آمار و احتمالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت آماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های صف
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com