مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
 • ساخت و تدوین ویدیو

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Video editing
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com