مختصری از من

اینجانب به عنوان فردی که در محیط دانشگاهی بوده است و تجربه بسیاری در این محیط دارد علاقمند به انجام کارهای اداری ، دفتری و دانشگاهی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فیزیک
  گرایش اتمی و مولکولی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد
  مسئول دفتر/ مشاور پروژه
 • آبان ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  دانشگاه تربیت مدرس
  استاد حل تمرین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق(انجام کارهای اداری دفتری و دانشکاهی)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مديريت سايت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با ارباب رجوع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet of Things
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت سايت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با ارباب رجوع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com