مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فيزيك
  گرایش اتمي و ملوكولي /دانشگاه تربيت مدرس

افتخارات

 • 1393
  دانشجوي نمونه دانشگاه رازي كرمانشاه در مقطع كارشناسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مديريت سايت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet of Things
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (IT Project management)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت سايت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com