مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت تکنولوژِی
  گرایش تحقیق و توسعه /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 17
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  گرایش تحقیق و توسعه /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 19
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بیمه
  /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 19

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  بیمه رازی
  رییس اداره امور نمایندگان
 • تیر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  بیمه ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس صدور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مترجم رسمی پژوهشکده بیمه
 • 1396
  مدرس دانشگاه علمی کاربردی در رشته مدیریت بیمه و ریسک و کارآفرینی مبتکر دوره های مجازی دانشگاه علمی کاربردی برگزاری دوره های مجازی آموزش انگلیسی

افتخارات

 • 1396
  تصویب و انجام پایان نامه دکترا تحت عنوان طراحی بیمه نامه برای شرکت های دانش بنیان با همکاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ایران
 • 1394
  تالیف و چاپ مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری تحت عنوان شناسایی نقش پارک های علم و فناوری در انتقال فناوری به بخش کشاورزی
 • 1394
  تالیف و چاپ مقاله در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت تحت عنوان ارایه الگوی رفتار شهروندی سازمانی از منظراسلام
 • 1394
  تالیف و چاپ مقاله در مجله تکنولوژی تحت عنوان نقش فناوری نرم در (مورد مطالعاتی copsهوشمندی فناوری در همکاری های فناوری محصولات شرکت نفت و گاز پارس)
 • 1394
  ترجمه مقاله ای تحت عنوان اصلاح سیستم خدمات درمانی در ژاپن(چاپ )90 آبان ماه– شده در مجله گزارش موردی پژوهشکده بیمه
 • 1392
  مقاله با عنوان نقش فناوری در چابکی شرکت های بیمه تالیف مقاله ( چاپ شده در ژورنال (EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RES EARCH)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو-آیلتس

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو-آیلتس
دانش تخصصی
 • کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو-آیلتس
https://.com